Hoe blijft een familiebedrijf acht generaties lang succesvol? We vroegen de familie Van Roey naar de sleutel van hun succes.

De wortels van de Kempense bouwgroep gaan terug tot 1740, toen Andreas Van Rooij de herstellingen van de H. Michaëlkerk in Brecht aanpakte. 278 jaar later draait Groep Van Roey met 950 medewerkers een omzet van 300 miljoen euro.

Ondanks de lange geschiedenis zijn de aandelen geconcentreerd in slechts drie familietakken. Die worden tijdens dit gesprek vertegenwoordigd door broers Jef en Lu Van Roey, hun achterneef Peter Van Roey en Eric Kurris, de man van achternicht Karin Van Roey.

Mentaliteit

‘De sleutel van ons succes? De Van Roey-mentaliteit’, zegt Jef Van Roey. ‘We hebben de goede gewoonte om de aandelen over niet te veel familieleden te verspreiden. En we dragen de KOERS-waarden (kwaliteit – openheid – engagement – respect – samenwerking) hoog in het vaandel.’

Vroeger werden dochters bij Van Roey traditioneel uitgekocht. Intussen is een en ander geregeld in een sterk familiecharter en een duidelijke aandeelhoudersovereenkomst. ‘Daarin staat bijvoorbeeld het voorkooprecht van de eigen familietak. Er is ook een strikte dividendpolitiek, zodat er voldoende winst terugvloeit naar de groep. Zo kunnen we blijven innoveren en investeren’, zegt Eric Kurris.

‘Wat onze waarden betreft, staat kwaliteit op één’, zegt Lu Van Roey. ‘Dat geldt voor onze diensten, maar zeker ook voor de relatie met onze medewerkers, klanten en leveranciers. “Bouwen met mensen” is niet voor niets onze slogan.’

Groei

Drie momenten in de levensloop van de onderneming waren cruciaal voor het huidige succes. ‘Eerst en vooral kende Van Roey als bouwbedrijf een grote groei na de Tweede Wereldoorlog’, vertelt Peter Van Roey. ‘Louis en Jef, onze grootvaders, hebben toen de zaak groot gemaakt.’

Een volgende belangrijke stap is de installatie van extern management eind jaren 70. ‘Maar de familie trok zich te veel terug en het vertrouwen in CEO Johan de Muynck was blind’, zegt Eric Kurris. ‘In 1989 liep de te ambitieuze overname van funderingsspecialist Franki slecht af.’

Het was vooral Vic Van Roey, sterke man van de vorige generatie en vader van Peter, die het bedrijf als gedelegeerd bestuurder weer op het goede spoor trok. De familie nam de touwtjes opnieuw stevig in handen. Vandaag is al de achtste generatie actief in de raad van bestuur van de holding en van de dochterondernemingen, en zijn die ook volop betrokken bij de zaakvoering.

De laatste decennia groeit de groep gestaag door. Er wordt vooral ingezet op de creatie van toegevoegde waarde en het verbreden van het aanbod. ‘Groep Van Roey telt nu negen bedrijven gerelateerd aan de bouw’, zegt Peter Van Roey. Het bedrijf was ook een voortrekker van publiek-private samenwerkingen. Die werden een specialiteit van Van Roey, onder meer voor de ontwikkeling en exploitatie van multifunctionele sport- en recreatiecentra.

De ambities voor de toekomst zijn verre van megalomaan: ‘We willen vooral de bedrijven die we hebben, consolideren en goed laten draaien’, zegt Peter Van Roey. ‘Kleinere overnames worden overwogen als ze passen bij wat we doen. En op voorwaarde dat we de juiste mensen vinden om de zaak te leiden. Wie aan de kar trekt, moet de Van Roey-mentaliteit hebben.’

NextGen

De tien telgen van de volgende generatie zijn nog jong, maar worden toch al bij het bedrijfsleven betrokken. ‘We nemen die negende generatie vaak mee op werfbezoek’, zegt Jef Van Roey. ‘We nodigen hen ook elk jaar uit op de vergadering van onze familiestichting.’ Daarnaast zorgen opleidingen voor de nodige financiële background.

‘Onze kinderen zijn nu beter op de hoogte dan wij toen we in het bedrijf stapten’, vindt Lu Van Roey. Maar voor er beslist wordt wie een zitje krijgt in een raad van bestuur, wordt wel verwacht dat de NextGen elders haar sporen verdient.

Meer generaties, meer mogelijkheden

In veel familiebedrijven werken vandaag drie generaties samen, en dat vraagt een creatieve aanpak.

Meestal is de oudere generatie, met een duidelijke focus in het verleden, erg succesvol geweest. Een stap opzij zetten valt hen vaak zwaar.

Waarom zou een ondernemer aan het einde van zijn carrière geen andere rol in het familiebedrijf opnemen? De oudere generatie is traditioneel nauw betrokken bij alle stakeholders, en kan bijvoorbeeld een mooie pr-rol spelen als zichtbaar boegbeeld van het familiebedrijf.

Zo komt er ook ruimte voor de tweede generatie om haar stempel te drukken. Die generatie wacht vaak al lang om met haar initiatieven de onderneming een nieuwe adem te bezorgen.

Voor de jongere generaties, opgegroeid midden in de digitalisering, ligt de uitdaging elders. Zij snakken naar een minder traditionele werkomgeving. Waarom laat u hen geen rol spelen in de digitalisering van de onderneming?

Wout Coppens Vennoot EY Personal Tax Services T. +32 (0)2 774 93 08
0%