'Laat de digitale generatie de lange termijn verzekeren'

De lange ervaring van EY met familiebedrijven werd gebald in het vernieuwde DNA-model. Dat model is gebaseerd op de verstrengeling van familie en bedrijf en steunt op vier pijlers: waarden, bedrijf, familie en patrimonium.

Waarden

De familiewaarden, opgebouwd rond de familiegeschiedenis en gedeelde verhalen, zijn het cement dat onderneming en familie over generaties heen samenhoudt. De meest succesvolle familieondernemingen kristalliseren die waarden in een charter. Familiebestuur, cultuur, doelstellingen en waarden worden daarin verankerd.

Veel babyboomers die aan het einde van hun traject komen, voelen nu de nood aan zo’n charter. Vaak hebben ze te lang geaarzeld, met wrijvingen tussen de babyboomers en de generaties X en Y als gevolg. Soms verlieten die laatsten de familieonderneming en gingen ze hun geluk elders zoeken. Het is een opmerkelijke trend die ik hier en daar zie: bij opvolging wordt wel eens een generatie overgeslagen.

Bedrijf

Door de snel veranderende omgeving, gedreven door technologie en disruptieve zakenmodellen, is het een hele uitdaging om groei en rendabiliteit te blijven garanderen. Ook het behouden van een ondernemende visie op lange termijn is een heikele klus. De beste familiebedrijven gaan die uitdaging aan met een groeistrategie die rekening houdt met de bredere capaciteiten van de organisatie.

Vaak komt dat neer op nog beter doen waar ze al goed in zijn: de klant centraal zetten, talent aantrekken en een sterke bedrijfscultuur onderhouden. Maar ook het inspelen op de megatrends is cruciaal voor de familieondernemingen. Daar kan de generatie millennials grote steun bieden: babyboomers moeten hen als opportuniteit zien voor vernieuwing en niet als een bedreiging voor continuïteit. De digitale generatie volop inzetten is de garantie voor innovatie en toekomstige groei.

Opportuniteiten voor de nieuwe generaties

Hoe groter een ondernemende familie, hoe belangrijker goed bestuur, successieplanning en de voorbereiding van de volgende generaties worden. Het zijn de tools die op lange termijn duurzame groei garanderen. Ze zorgen voor arbitrage bij conflicten, en versterken zo de samenhang in de familie. Iedereen in de familie kan een eigen rol spelen, in of buiten het bedrijf.

Veel families zijn bezorgd over desinteresse bij de volgende generaties. Daar bestaan oplossingen voor. Staar u niet blind op hard werken en traditie. Als u de nadruk legt op de familiewaarden en -doelstellingen, en u geeft de volgende generatie de vrijheid om met nieuwe zakenmodellen aan de slag te gaan of in het buitenland iets op te starten, dan bent u al een heel eind op de goede weg.

Patrimonium

Rapportage, compliance, risicomanagement en technologie zijn operationele middelen die het familiekapitaal in kaart moeten kunnen brengen om ze beter te beheren en te laten renderen. Goed management van die middelen optimaliseert de kosten en ondersteunt groei.

Dat is nodig: familiebedrijven verwachten meestal een hoger dan gemiddelde rendabiliteit. Dat kan alleen door een focus op de lange termijn. Daarbij moeten ze niet alleen in R&D investeren, maar ook in nieuwe zakenmodellen en nieuwe markten.

Ook hier moeten de nieuwe generaties voor de omslag zorgen. Dit is dus een boodschap voor de babyboomers die vandaag nog aan het stuur zetten: creëer voor de nieuwe generaties een degelijk kader én voldoende ruimte.

Eric Van Hoof
Eric Van Hoof Family Business Leader EY Belgium T. +32 (0)2 774 91 67
0%