De superconsument laat zich bijstaan door technologie. Rechtstreeks of onrechtstreeks baseert hij zich daarop om te beslissen wat hij consumeert. Dat leidt tot de volgende vraag: hoe gaat u als ondernemer om met die technologie om uw producten bekend te maken? Om de kenmerken en de waarden van dat product over te dragen? Om promoties te melden? Of info over leveringen kenbaar te maken, enzovoort?

De technologie die daarvoor gebruikt wordt, kent u zeker al. Het gaat in de eerste plaats over slimme spraakassistenten zoals Siri, Cortana, Google Assistant en Alexa. We gebruiken ze steeds vaker. Ze kunnen dan ook al meer dan 160 woorden per minuut vatten, terwijl wij in diezelfde tijd amper een 50-tal woorden kunnen typen.

Bij deze tool is de stem de belangrijkste factor in de interacties met de consument. Die slimme spraakassistenten zijn nog maar het topje van de ijsberg wat betreft detechnologie die consumptie wil vergemakkelijken en de markten zoveel mogelijk zal versoepelen.

Een combinatie van virtuele machines zal ons in de toekomst bijstaan in ons professioneel en privéleven: conciërges, assistenten, sport- en voedingscoaches, enzovoort. Gaandeweg zullen die onze eigen emoties begrijpen en ons ongetwijfeld nog beter leren kennen dan sommige van onze dierbaren. Daardoor bevinden ze zich in een uiterst sterke positie om onze aankopen te sturen. Ze zullen zelfs in onze plaats beslissen of het tijd is om iets te bestellen.

Als consument zullen we dat niet altijd slaafs willen volgen. Maar in bepaalde gevallen zullen we gewillig toegeven aan dat ongelooflijke gemak. Voor standaardproducten bijvoorbeeld. Of voor zaken die we absoluut willen hebben.

Maar als ondernemer staat u wellicht anders ten opzichte van die slaafsheid. De ondernemer die klaar wil zijn voor de superconsument wil de technologie en de data die ze voor de consument beschikbaar stelt, kunnen beïnvloeden zodat ook zijn producten en diensten vindbaar zijn. Ik deel graag een eigen ervaring die ik had met Siri, de virtuele assistent van Apple.

Als ik Siri vertel dat ik kaas wil kopen, leidt de assistent mij niet naar mijn kleine plaatselijke kaaswinkel, maar naar de kaasafdeling van het warenhuis, ook al is dat verder van mijn huis. De lokale ondernemer ziet dat wellicht graag anders en zal trachten het de informatie van de assistent te beïnvloeden. Als ondernemer hebt u vele jaren geduldig gewerkt aan uw merk en aan de relatie met uw klanten en tussenpersonen. Is uw bedrijf wel klaar voor deze bijkomende schakel tussen uw klant en uzelf? Moet u uw relatie met die tussenschakel niet evalueren? En nagaan of die uw concurrenten bevoordeelt? Hoe zorgt u ervoor dat hij de kracht van uw merk kent? Hoe creëert u synergie? En hoe gaat u morgen om met het stijgend aantal slimme virtuele tussenpersonen?

Dat zijn een heleboel terechte vragen, die we de komende maanden en jaren graag met u willen bepreken.

Bruno Wattenbergh
Bruno Wattenbergh Ambassador for Innovation bij EY België, Docent bedrijfsstrategie en ondernemerschap
0%