Onder druk van de digitalisering moet de financiële sector zich volledig heruitvinden, en evolueren naar een meer geïntegreerd aanbod waarbij het menselijk aspect centraal staat. Daarnaast moeten banken de mogelijkheden van smartphones benutten in dienst van de klant, anticiperend op diens behoeften.

1Een meer geïntegreerd bancair aanbod

Nieuwkomers op de markt dagen de grote financiële instellingen elke dag weer uit. Fintech veroorzaakte de voorbije jaren heel wat kopzorgen, vandaag nemen technologiereuzen die rol over. Om te overleven, moet de financiële wereld zich aanpassen en zich meer bezighouden met de grote maatschappelijke uitdagingen. De sector kan zich niet meer beperken tot alleen maar ‘financieren en verzekeren’. De snelheid waarmee ecosystemen zich ontwikkelen, toont hoe sterk deze problematiek in kracht toeneemt. Als de financiële wereld haar centrale rol speelt in de ontwikkeling van de nieuwe economische modellen, creëert dat een aanzuigeffect.

2Een meer gedigitaliseerde bank waar de mens voorop staat

Niets wijst erop dat de digitale transitie snel zal stoppen. De digitale standaarden voor banken en verzekeringsmaatschappijen worden trouwens niet meer door de financiële sector voorgeschreven, maar door de snelheid waarmee klanten zich aanpassen aan de consumptie van digitale dienstverlening. De opkomst van nieuwe technologie versnelt dat fenomeen. En we lopen het risico dat de balans naar de andere kant doorslaat. Want er zijn nog altijd een aantal sleutelmomenten waar persoonlijk en menselijk contact het verschil maken voor de consument. Het risico bestaat dat de financiële sector zich te veel terugplooit in zijn transactionele rol en dat de prijs belangrijker wordt dan de dienstverlening.

3Meer begrip en service voor de klant

Volgens recente studies verkiest de klant dat zijn bank bepaalde persoonsgegevens bewaart, eerder dan andere spelers zoals de telecomsector. Maar wel bestaat de nood aan betere planning en aan anticipatie van de behoeften. Daar hebben banken niet altijd het goede voorbeeld gegeven, dus dat is een enorme uitdaging. Want toegang verlenen tot bepaalde gegevens (na toestemming) biedt nieuwe opportuniteiten die open banking nu begint te verkennen. De spelers die het best aan de klantenbehoeften voldoen en die de klant dus het best begrijpen en anticiperen op zijn behoefte, komen op termijn als winnaar uit de bus. Daar durven we veel op te verwedden.

4De smartphone als nieuwe universele bank

De consument droomt al langer van een universele bank. Het referentiemodel van de meeste grote financiële instellingen bestond uit de belofte dat de klant zijn financiële producten op een unieke plaats kan afsluiten bij iemand die hem volledig kent. Dankzij de opkomst van de smartphone is die belofte bijna volledig ingevuld. De smartphone is het nieuwe bankkantoor geworden. Goed nieuws dus: de gebruiker kan de concurrentie laten spelen. En tegelijk krijgt hij dankzij de bundeling van diensten een volledig zicht op zijn bancaire tegoeden, zonder dat hij die in één enkele instelling moet onderbrengen.

5Sneller, goedkoper en meer geautomatiseerd

De financiële sector begrijpt steeds beter het belang van een strikt kostenbeleid. Vroeger kreeg de sector vaak het verwijt verspilzuchtig te zijn. Vandaag is hij op zoek naar hefbomen om de efficiëntie te verhogen, om zo de sterke daling van de marges te compenseren. De laatste jaren biedt robotisering en artificiële intelligentie mooie vooruitzichten om de inefficiënte en technologisch verouderde processen te verbeteren.

0%