De zoekmachine voor medische data van Ontoforce wordt ook ‘de Google van de farmasector’ genoemd. Oprichter en CEO Hans Constandt is daar niet onverdeeld gelukkig mee. ‘We gidsen onze gebruikers door big data. En dankzij de wavespace van EY zijn dat niet alleen farmabedrijven.’

Connecteren en co-creëren

Het bigdatabedrijf Ontoforce kreeg in oktober de Prijs van de Vlaamse Regering voor de Scale-up van het Jaar, een initiatief van EY in samenwerking met De Tijd en BNP Parisbas Fortis. ‘Wellicht omdat ons time squeezing-concept een sterk verkoopargument is’, vertelt Hans Constandt. ‘Met ons platform Disqover – de ‘q’ staat er bewust – linken we de interne informatie uit de vele interne databanken van een bedrijf met  honderden publieke databanken, klinische studies en wetenschappelijke publicaties. Gevolg? Gebruikers vinden veel sneller de informatie die ze nodig hebben: in een aantal minuten tot een paar uur in plaats van in een paar weken. Een grote klant kon zijn datascientists reduceren van 18 naar 2.’

Van de 25 grootste farmabedrijven ter wereld zijn er 13 klant bij Ontoforce. ‘Onze technologie zouden we ook in andere sectoren kunnen toepassen, bijvoorbeeld consumentengoederen, energie, cleantech, de metaalindustrie of de financiële sector. Ook daar is het interessant om snel heel veel data te integreren. Jammer genoeg zijn wij daarvoor nog te klein en ontbreekt het ons meestal aan tijd en middelen. En dan komt een plek als de wavespace van EY in beeld.’

Eerst snuffelen

‘In de wavespace heerst een sfeer van open innovatie en tegelijk vind je er alle mogelijke ondersteuning. De perfecte plek om aan cocreatie te doen, van het idee over de uitwerking tot de showcase. Alles begint met wat ik de ‘snuffelfase’ noem’, vertelt Constandt. ‘In de Wavespace heet dat ‘ideation’. Dat doe ik altijd met nieuwe partners: eerst kijken of we elkaar begrijpen. Pas daarna kun je er samen voor gaan. Met Wouter Desmet, vennoot bij EY Subsidia was die klik er.’

‘EY past onze technologie toe voor hun subsidieafdeling. Je kunt nooit intern alle expertise voorhanden hebben, zeker niet internationaal. Tot nog toe gebeurt veel manueel, in Londen moeten ze bijvoorbeeld naar Brussel bellen voor informatie over België. Met onze technologie breng je die data allemaal samen en maak je ze beschikbaar op één plaats. Dat gebeurde ondertussen al voor twee landen. Het is de bedoeling dat verder internationaal uit te rollen.’

Demo afbeelding - Vrouw met hoofdtelefoon
‘Het ontbreekt ons in België nog te vaak aan guts, glory en marketing om direct internationaal heel groot te durven gaan.’
Hans Constandt CEO ONTOFORCE

‘Het grote voordeel van de samenwerking in de wavespace? Wij moesten hier bijzonder weinig tijd in investeren. Wij stelden enkele uren een aantal medewerkers ter beschikking, maar uiteindelijk heeft hun expert van de wavespace het werk gedaan. Bovendien kunnen we deze aanpak  herhalen voor andere sectoren. We kunnen daarbij gebruikmaken van het uitgebreide internationale netwerk van EY. Om nieuwe industrieën te verkennen, hoeven we met de wavespace niet te investeren in marketing, introducties of zelfs logistiek, zoals het boeken van mooie zalen. Bij showcases gebruiken we hun infrastructuur met onder andere de topschermen die we zelf nooit zouden kunnen betalen. En op hun bijeenkomsten bereiken we heel snel veel prospecten.’

Internationaal

‘Het internationale netwerk van de wavespaces is een serieus pluspunt voor de toekomst. Vlaanderen en bij uitbreiding Europa zetten in op de kenniseconomie, maar bij een volgende financieringsronde moeten we misschien toch kijken naar de Verenigde Staten voor nog snellere groei. Het ontbreekt ons hier nog te vaak aan guts, glory en marketing om direct internationaal heel groot te durven gaan. Dat internationaal opschalen in sales en marketing zie je met bedrijven die in de VS een ronde B ophalen wel gebeuren. Ik hoop dat EY meehelpt om ons verhaal op te schalen. Het netwerk en de internationale locaties zijn er al dankzij de wavespaces, dus daar zouden we ook gemakkelijk kunnen connecteren.’

‘Er blijft eigenlijk maar één moeilijke vraag: de intellectuele eigendom van wat je cocreëert. Wie is de eigenaar van het platform dat we nu samen voor EY Subsidia ontwikkelden? Bij echte open innovatie maak je de gelinkte subsidiedata met een echt open co-creatiemodel voor iedereen beschikbaar, dus ook voor je concurrenten. Hier ligt een serieuze juridische uitdaging. Maar goede afspraken maken goede vrienden. Bij EY beschikken ze over voldoende expertise en zijn er heel duidelijke afspraken. Wat zij intern ontwikkelen is van hen, en we bepalen samen wat mogelijk open kan blijven of open kan worden gemaakt, beschikbaar voor iedereen.’

Indirecte sales

De samenwerking tussen Ontoforce en EY is een win-win. ‘Uiteraard is er de efficiëntiewinst met het platform voor EY Subsidia. Maar daarnaast win je ook aan uitstraling als een bedrijf dat oplossingen aandraagt, niet alleen op een traditionele manier. Een bedrijf dat de disruptie omarmt en openinnovatiemodellen ontwikkelt, krijgt daarvoor erkenning als expert en krijgt zo ook indirect sales’, zegt Constandt.

0%